Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú Thái Nguyên

Thủ tục, quy trình xin cấp thẻ tạm trú cho chuyên gia Anh làm việc tại Thái Nguyên

Chuyên gia người Anh làm việc lâu dài tại Việt Nam có thể làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú để thuận tiện cho công việc.


Thủ tục xin sửa lại thông tin trên thẻ tạm trú tại Thái Nguyên

Thẻ tạm trú bị sai thông tin trong quá trình cấp phát thẻ, hoặc do nhu cầu muốn sủa lại thông tin, người nước ngoài có thể làm hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi.


HỎI ĐÁP: Thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Thái Nguyên

Một số câu hỏi mà chúng tôi hay gặp nhất trong quá trình tư vấn và làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Thái Nguyên:


Đối tượng cấp thẻ tạm trú có thời hạn 5 năm tại Thái Nguyên

Thẻ tạm trú có thời hạn khác nhau tùy từng mục đích của người nước ngoài vào Việt Nam. Thẻ tạm trú có thời hạn tối đa có thể lên tới 5 năm.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư quốc tịch Nhật Bản tại Thái Nguyên

Nhà đầu tư Nhật Bản làm việc tại Thái Nguyên cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để xin cấp thẻ tạm trú theo nhu cầu. Bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư có quốc tịch Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Nhà đầu tư Hàn Quốc làm việc tại Thái Nguyên cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để xin cấp thẻ tạm trú theo nhu cầu. Thủ tục, hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:


Thủ tục, quy trình xin cấp lại thẻ tạm trú bị mất, hư hỏng tại Thái Nguyên

Người nước ngoài có thẻ tạm trú nhưng không may bị mất, hư hoảng thì có thể làm hồ sơ xin cấp lại thẻ tạm trú mới.


Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Thái Nguyên

Thẻ tạm trú sắp hết thời hạn hiệu lực có thể gia hạn, cấp thẻ mới cho người sử dụng. Hồ sơ xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài bao gồm các lọai giấy tờ sau:...


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người được miễn giấy phép lao động tại Thái Nguyên

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc thuộc diện miễn giấy phép lao động cần chuẩn bị một số giấy tờ đặc biệt để xin cấp thẻ tạm trú.


Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Thái Nguyên

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Thái Nguyên bao gồm các loại giấy tờ cần thiết và quy trình nộp hồ sơ tại Cục quản lí xuất nhập cảnh Việt Nam.