Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú Thái Nguyên

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam tại Thái Nguyên

Những thủ tục mà người nước ngoài có vợ hoặc chồng quốc tịch Việt Nam cần thực hiện khi muốn gia hạn thẻ tạm trú 01 năm.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Thái Nguyên

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm của người nước ngoài có giấy miễn giấy phép lao động gồm những nội dung sau:


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam tại Thái Nguyên

Những nội dung về thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt nam tại Thái Nguyên


Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Thái Nguyên

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý một số nội dung để xin cấp thẻ tạm trú tại Thái Nguyên


Thủ tục cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT cho người nước ngoài tại Thái Nguyên

Người nước ngoài muốn xin cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT cần thực hiện những thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam


Thủ tục, hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người Hản Quốc tại Thái Nguyên gồm những nội dung sau:


Thời hạn xét hồ sơ xin cấp lại thẻ thường trú là bao lâu?

Thẻ thường trú bị mất, hư hỏng hay muốn sửa lại thông tin trên thẻ cần nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý và chờ đợi hồ sơ được xét duyệt.


Hồ sơ xin sủa lại thông tin tên thẻ thường trú tại Thái Nguyên

Khi thông tin về người nước ngoài có thẻ thường trú bị thay đổi, người nước ngoài có thể làm hồ sơ xin sử lại thông tin trên thẻ thường trú cho đúng.


Hồ sơ xin cấp lại thẻ thường trú bị mất, bị hỏng tại Thái Nguyên

Thẻ thường trú bị mất hay bị hỏng, người nước ngoài cần trình báo lại với cơ quan quản lý và làm hồ sơ để làm lại thẻ.


Hồ sơ cấp đổi thẻ thường trú tại Thái Nguyên

Định kỳ 10 năm 1 lần, cơ quan quản lý sẽ tiến hành cấp đổi, cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của phap luật.