Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú Thái Nguyên

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Thái Nguyên

Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, đã được cấp thẻ tạm trú lao động LĐ theo giấy xác nhận miễn giấy phép lao động, khi thẻ tạm trú sắp hết hạn thì có thể xin gia hạn thêm. Do phụ thuộc vào thời hạn của giấy xác nhận miễn giấy phép lao động, nên để gia hạn được thẻ tạm trú lao động, thì Quý khách phải thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy xác nhận miễn giấy phép lao động trước. 


Thủ tục xin thẻ tạm trú lao động cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú lao động LĐ được cấp cho người nước ngoài làm việc dài hạn tại Việt Nam. Thẻ tạm trú lao động LĐ có thời hạn tối đa 2 năm, bằng thời hạn của GPLĐ hay giấy xác nhận miễn GPLĐ. Mỗi người nước ngoài chỉ được sử dụng một thẻ tạm trú để xuất, nhập cảnh và tạm trú tại Việt Nam. Nếu bị mất thẻ, thẻ bị hư hỏng mà thời hạn của thẻ vẫn còn thì có thể làm lại. Thẻ sắp hết hạn thì có thể gia hạn thêm thời gian.

 


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam tại Thái Nguyên

Những thủ tục mà người nước ngoài có vợ hoặc chồng quốc tịch Việt Nam cần thực hiện khi muốn gia hạn thẻ tạm trú 01 năm.


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Thái Nguyên

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm của người nước ngoài có giấy miễn giấy phép lao động gồm những nội dung sau:


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam tại Thái Nguyên

Những nội dung về thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt nam tại Thái Nguyên


Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Thái Nguyên

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý một số nội dung để xin cấp thẻ tạm trú tại Thái Nguyên


Thủ tục cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT cho người nước ngoài tại Thái Nguyên

Người nước ngoài muốn xin cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT cần thực hiện những thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam


Thủ tục, hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người Hản Quốc tại Thái Nguyên gồm những nội dung sau:


Thời hạn xét hồ sơ xin cấp lại thẻ thường trú là bao lâu?

Thẻ thường trú bị mất, hư hỏng hay muốn sửa lại thông tin trên thẻ cần nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý và chờ đợi hồ sơ được xét duyệt.


Hồ sơ xin sủa lại thông tin tên thẻ thường trú tại Thái Nguyên

Khi thông tin về người nước ngoài có thẻ thường trú bị thay đổi, người nước ngoài có thể làm hồ sơ xin sử lại thông tin trên thẻ thường trú cho đúng.