Trường hợp người nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động

Cập nhật:

Pháp luật hiện hành của Việt Nam quy định trong một số trường hợp người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động 

1. Giấy phép lao động còn thời hạn nhưng bị mất, bị hỏng

2. Giấy phép lao động còn thời hạn nhưng có sự thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như thay đổi số hộ chiếu...

3. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày

Để biết thêm chi tiết thủ tục, hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng!