Giấy phép lao động được cấp lại tại Thái Nguyên có thời hạn bao lâu?

Cập nhật:

Trong một số trường hợp mà pháp luật quy định, người nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động. Thời hạn của giấy phép lao động sau khi được cấp lại tối đa là 02 năm. 

Các trường hợp được cấp lại giấy phép lao động: 

- Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động

- Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày 

Thời hạn của giấy phép lao động sau khi được cấp lại: 

- Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại khi bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

- Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp sắp hết hạn thì theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP nhưng không quá 02 năm. 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thời hạn của giấy phép lao động sau khi được cấp lại, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khách!