Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Cập nhật:

Trước khi có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài, người sử dụng lao động phải lập báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài gửi cơ quan có thẩm quyền và chỉ được sử dụng lao động nước ngoài khi có văn bản chấp thuận. 

Hồ sơ xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người Hàn Quốc tại Thái Nguyên:

- Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định. Mẫu 01. 

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động của doanh nghiệp 

Nơi nộp hồ sơ: 

-  Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên. 

- Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên.  

Thời hạn nộp hồ sơ:

- 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài

Thời gian giải quyết: 

- 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Trong quá trình xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người Hàn Quốc tại Thái Nguyên, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!