Giấy phép lao động cho người nước ngoài được cấp lại tại Thái Nguyên có thời hạn bao lâu?

Cập nhật:

Người nước ngoài làm việc tại Thái Nguyên, trong một số trường hợp được xin cấp lại giấy phép lao động. Thời hạn của giấy phép lao động sau khi được cấp lại tối đa không quá 2 năm. 

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại tại Thái Nguyên:

- Trường hợp cấp lại do bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động thì thời hạn của giấy phép lao động sau khi cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

- Thời hạn của gấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp sắp hết thời hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016/NĐ-CP nhưng không quá 02 năm.

Mọi vấn đề còn vướng mắc về thời hạn của giấy phép lao động sau khi được cấp lại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng!