Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Thái Nguyên

Video hướng dẫn chi tiết các thủ tục xin giấy phép lao động tại Việt Nam

Xem video hướng dẫn trực tiếp các thủ tục xin giấy phép lao động trực tuyến qua mạng internet.


Thủ tục cấp giấy phép lao động qua cổng thông tin điện tử trực tuyến tại Thái Nguyên

Ngày 15/08/2017 vừa qua, Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư có số hiệu 23/2017/TT - BLĐTBXH về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua cổng thông tin điện tử trực tuyến http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn .


Bắt buộc đăng ký xin giấy phép lao động trực tuyến qua mạng internet tại Thái Nguyên

Người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động Việt Nam bắt buộc phải đăng kí trực tuyến qua mạng internet kể từ ngày 1/7/2017


Cấp giấy phép lao động cho nghệ nhân nước ngoài tại Thái Nguyên

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nghệ nhân truyền thống làm việc tại Việt Nam


Xin lý lịch tư pháp làm giấy phép lao động tại Thái Nguyên

Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam


Chuyên viên kỹ thuật làm việc dưới 3 tháng tại Thái Nguyên có cần xin giấy phép lao động không?

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong các tình huống khẩn cấp, xử lí sự cố kỹ thuật,... mà thời gian dưới ba tháng thì....


Đối tượng được gia hạn giấy phép lao động tại Thái Nguyên

Người nước ngoài có giấy phép lao động sắp hết hạn mà muốn gia hạn cho giấy phép lao động cần đáp ứng các điều kiện sau đây:


Xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản tại Thái Nguyên

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản tại Thái Nguyên hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản như sau:


Xin công văn chấp thuận lao động nước ngoài tại Thái Nguyên

Người sử dụng lao động nước ngoài là chủ sở hửu doanh nghiệp, công ty phải làm hồ sơ xin công văn chấp thuận sử dụng lao động của UBND cấp tỉnh nơi donah nghiệp có trụ sở chính.


Điều nên biết về giấy phép lao động Việt Nam

Một số điều chú ý về giấy phép lao động Việt Nam mà người nước ngoài cũng như chủ doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cần phải biết.