Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân tại Thái Nguyên

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

- Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký đã thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư

- Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân

3. Thời hạn nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư tại Thái Nguyên

5. Thời hạn xử lý hồ sơ:

Khi nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!