Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Thái Nguyên

Cập nhật:

Cổ đông sáng lập công ty cổ phần là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định hạn chế hoặc trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định hạn chế này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Công ty cổ phần thay đổi cổ đông sáng lập 

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập

- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

- Quyết định thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông

- Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

HD Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, Nếu có khó khăn thắc mắc gì liên quan dến thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khác hàng!