Tư vấn doanh nghiệp tại Thái Nguyên

Hướng dẫn thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Hiện nay, nhu cầu hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân ngày càng tăng. Do đó, họ có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh. Thủ tục thành lập hộ kinh doanh rất đơn giản và được thành lập tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.


Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc hộ kinh doanh có nhu cầu mở rộng thị trường cũng như ngành nghề, mặt hàng kinh doanh là chuyện vô cùng phổ biến. Tuy nhiên, để được bổ sung ngành nghề kinh doanh, hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.


Hướng dẫn chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

Theo quy định tại điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. 


Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật. 


Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Thái Nguyên

Cổ đông sáng lập công ty cổ phần là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định hạn chế hoặc trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định hạn chế này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.


Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên tại Thái Nguyên

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục chuyển đôi loại hình công ty


Hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty hợp danh tại Thái Nguyên

Những giấy tờ, tài liệu cần thiết khi thực hiện thay đổi trụ sở chính tại Thái Nguyên


Thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Thái Nguyên

Hãy liên hệ với công ty Luật HD của chúng tôi để được tư vấn, giải đáp thắc mắc một cách chính xác, cụ thể về vấn đề thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh


Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Thái Nguyên

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, quý khách hãy liên hệ với công ty HD Luật chúng tôi để được tư vấn nhiệt tình và cụ thể


Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Thái Nguyên

Những giấy tờ, mẫu tài liệu cần thiết khi hoàn thiện hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Thái Nguyên