Dịch vụ tư vấn giấy phép kinh doanh

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để được cấp phép giấy chứng nhận thành lập và hoạt động, các trung tâm ngoại ngữ này phải đảm bảo được điều kiện về ngành nghề kinh doanh có điều kiện với những nội dung chủ yếu dưới đây:

.....


Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

*) Hồ sơ:

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

....


Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

*) Hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01;